EPS perly a granulát

Ako to funguje...Expandovaný polystyrén (EPS) je ropný produkt. Vyrába sa expanziou styrénu za pomoci pentánu napeňovaním do periel, ich vyzretím a následným sformovaním vo forme do blokov. Bloky sa uskladnia na niekoľko dní, kedy sa stabilizujú, aby sa dosiahla rozmerová stálosť. Vyzreté a stabilizované bloky sa následne režú odporovým drátom na požadované rozmery.


Objemová hmotnosť

Požadovaná objemová hmotnosť pri EPS 70 F je 13,5 < kg.m-3

Kontrolu kvality uskutočníte tak, že vezmete balík a jednoducho ho odvážite na váhe. V prípade, že hmotnosť nezodpovedá vyššie uvedenému parametru, balík je neštandardný.